LiteFootATVLiteFootATVLiteFootATVLiteFootATVLiteFootATVLiteFootATVLiteFootATVLiteFootATVLiteFootATVLiteFootATV

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE

 


Bramy przeciwpożarowe montowane są w miejscach wskazanych przez projektantów w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Charakteryzują się wymaganą, zależną od potrzeb odpornością ogniową wyrażoną w minutach, np.: EI30, EI60 itd.
Budynki przemysłowe i biurowe dzieli się dla bezpieczeństwa na mniejsze strefy pożarowe - bramy przeciwpożarowe stanowią przegrody ogniowe pomiędzy tymi strefami.


RODZAJE BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH

    przesuwna,
    skrzydłowa /drzwi wielkogabarytowe/
    segmentowa